Пољопривреда

Услуге за пољопривреднике се спроводе кроз институције који су под контролом државе али и кроз врло значајан општински фонд који врши прерасподелу средстава регистрованим пољопривредним газдинствима преко Комисије за развој пољопривреде села.Такође Подручни центар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде пружа саветодавне услуге и подршку у припреми кредитних апликација. Јавна ветеринарска станица у Краљеву и приватна ветеринарска станица „Рас-вет“-Баљевац покривају по 50% територије општине у пружању ветеринарских услуга из области ветеринарске медицине на терену (куратива и превентива, захвати у породиљству, споровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације).

У општини Рашка постоје врло развијени прерађивачки капацитети у области прехрамбене индустрије (пекарство, млекарство и месна индустрија). Савремено опремљена фабрика Месне индустрије „Голија“ располаже и хладњачом за минусни режим капацитета 2500 тона. Млекара „Милкоп“ је највећа млекара у ширем окружењу и ван територије општине Рашка како у погледу прикупљања сировинске базе тако и у пласману производа.

Евидентна је потреба даљег унапређења технологије прерађивачких капицетат кроз увођење сертификованих система квалитета. Такође јачања сировинске базе представља предуслов за производњу и зато је потребна значајна подршка примарној пољопривредној производњи, формирање откупних центара, складишта са хладњачама и сушара.