понедељак, 02 децембар 2019 07:34

70. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

70. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 02. децембра 2019. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећо ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 69. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ, НАКОН СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Мијајловић, шеф рачуноводства трезора;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ, НАКОН СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
3. РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
6. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СМАЊЕЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар;
10. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ Градац Рашка;
11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ Градац Рашка;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе за ЛПА;
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе за ЛПА;
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА СВОЈИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник у Општинској управи;
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ИЗЈАВЉЕНОГ НА РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНСТВО У РАДНОМ ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП-А ОПШТИНЕ РАШКА- ЛОКАЛНОМ АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ФОРУМУ (ЛАФ) БРОЈ 03/19-2 ОД 01.11.2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО и председник комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана Општине Рашка;
18. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА НА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ЗЕМЉИШТА ИСПОД ОБЈЕКТА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 438 КО РАШКА ЗА ГАРАЖУ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОР ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БР.: 463-1398/16 ОД 08.11.2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зорица Здравковић, саветник у Општинској управи;
19. РАЗМАТРАЊЕ 13. ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Мијајловић, шеф рачуноводства трезора;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Мијајловић, шеф рачуноводства трезора;
22. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
23. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
24. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Прочитано 1648 пута