email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 13 јун 2012 11:15

ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА Истакнут

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

I

МИРЈАНА СКОРИЋ, дипломирани политиколог, из Рашке, бира се за заменика председника Скупштине општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном заменику председника Скупштине и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-1/2012-5

Дана: 11. јуна 2012. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

Прочитано 9503 пута