email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 22 јун 2012 11:25

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА Истакнут

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), и члана 43. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', број 91/08), Скупштине општине Рашка, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА 

И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА

 

I

У Комисију за одликовања и друга друштвена признања, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се:

1.Милутин Диздаревић, испред коалиције СНС-НС-ПСС, за председника комисије,

2.Марко Вучетић, испред коалиције СПС-ПУПС, за заменика председника комисије,

3.Радоје Караџић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

4.Драган Ђоковић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

5.Иван Пејовић, испред СРС-а, за члана комисије.

 

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за одликовања и друга друштвена признања I бр. 06-VI-35/2011 од 30. децембра 2011. године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-9

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

Прочитано 10717 пута