email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 12 септембар 2023 13:44

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РАШКА“ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“ бр.197/18), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 11. септембра 2023. године, донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РАШКА“ РАШКА


1. Покреће се поступак избора директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка чији је оснивач општина Рашка.

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка, на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка који се налази у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику РС”, у „Службеном гласнику општине Рашка”, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници општине Рашка.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Општинска управа општине Рашка.

6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рашка”.

 

Конкурс је објављен уу Службеном гласнику РС бр. 079/2023 дана 15. септембра 2023. године и у Вечерњим новостима од 13. септембра 2023. године.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IX-27/2023-18
Дана: 11. септембра 2023. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

Прочитано 640 пута Последњи пут измењено понедељак, 18 септембар 2023 09:48