Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Завод за јавно здравље Краљево објавио је вечерас резултате тестирања 14 особа са територије општине Рашка. 11 тестова било је негативно на присуство корона вируса, док су 3 била позитивна. Међу новооболелим од Ковида 19 су женска особа 1993.годиште и особа мушког пола 2005.годиште. Вирус је потврђен и код мушкарца рођенго 1958.године, који је завршио болничко лечење и био поново тестиран након кућне изолације од 14 дана. Од почетка епидемије Ковид 19 дијагностикован је код 53 лица са територије општине Рашка.
До сада је са инфективних клиника и из ковид болница са 1 негативним тестом отпуштено 20 пацијената. Укупан број излечених, односно пацијената са 2 негативна теста је 15.
Од 13.априла до данас у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка тестирано је 157 особа.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се придржавају свих мера превенције од заразне болести Ковид 19, носе заштитне маске, држе прописану дистанцу и избегавају руковање.

11.05.2020.године

уторак, 12 мај 2020 11:00

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 14, 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011) и Одлуке о расписивању локалних избора(„Службени гласник РС“, број 19/2020) који су расписани за 21. jun 2020. године, Општинска управа Општине Рашка

ОБАВЕШТАВА

1. Грађане општине Рашка да је део бирачког списка за општину Рашка изложен на увид у згради Општинске управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, канцеларија бр 14 на првом спрату.
Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 12.05.2020. године до 05.06.2020. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
У овом периоду, грађани уз личну карту, могу Одељењу за општу управу општине Рашка, поднети захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку.
2. Од проглашења изборних листа, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.
3. Малолетна лица која до 21.06.2020. године и на дан 21.06.2020. године стичу бирачко право могу код Одељења за општу управу општине Рашка извршити проверу података у бирачком списку.
4. Решења о променама у бирачком списку од момента закључења бирачког списка, односно од 05.06.2020. године, па све до 72 часа пре дана одржавања избора доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
Број:__________, дана 12.05.2020. године.

На основу члана 14. Став 1.и члана 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), тачка 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/12 и 88/18) и Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Службени гласник РС“, број 19/20) који су расписани за 21. јун 2020. године, Општинска управа општине Рашка


ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ РАШКА

Део Јединственог бирачког списка за Општину Рашка изложен на увид у згради Општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, канцеларија бр.14 на првом спрату.
Увид у део јединственог бирачког списака врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем , односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Рашка могу поднети Општинској управи у времену од 12.05.2020. године до 05.06.2020. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти , по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћења и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 30.05.2020.године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Рашка (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица .Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка , лице за пружање техничке подршке општинске управе Рашка и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у скпаду са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе , www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak ,уношењем података о јединственом матичном броју грађана.
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
Број: __________, дана 12.05.2020. године.

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20),
Изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ
1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Рашка који су расписани 4. марта 2020. године.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Рашка, и Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Рашка расписаних за 26. април 2020. године.
4. Изборна комисија општине Рашка ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине општине Рашка
6. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Рашка“.
О б р а з л о ж е њ е
Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Рашка за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У складу том одлуком Изборна комисија општине Рашка је спроводила изборне радње прописане законом.
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Рашка је, 16. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Рашка, расписаних за 26. април 2020. године.
Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20).
Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.
Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Рашка из тачке 2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.
У складу са наведеним, Изборна комисија општине Рашка, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине Рашка, донела је решење како је наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији општине Рашка у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број: 013-10/2020-1
У Рашки, 11. маја 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕДСЕДНИК
Мирко Шћеловић

 

Још 2 особе са територије општине Рашка позитивне су на корона вирус. Према подацима Завода за јавно здравље Краљево нови вирус потврђен је код собе мушког пола 1976.годиште и код особе женског пола 1975.годиште. Вирус је потврђен и код мушкарца рођеног 1986.године који је са болничког лечења отпуштен са једним негативним тестом и након кућне изолације поново тестиран. Други тест показао је поновно присуство вируса.
Од почетка епидемије од Ковида 19 оболело је 51 лице са територије општине Рашка.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађана да и даље буду опрезни и да се придржавају свих превентивних мера дефинисаних у борби против заразне болести Ковида 19. Иако је ванредно стање укинуто, на снази су ванредне мере које подразумевају ношење рукавица и маски у затвореном простору, јавном превозу, ресторанима и кафићима, као и држање физичке дистанце од 2 метра. Забрањена су и сва јавна окупљања, нема наставе у школама, биоскоп неће радити ни у наредном периоду. Општински штаб саветује старијим суграђанима да што је више могуће смање контакте и да и даље користе услуге Волонтерског центра.
Епидемиолози кажу да ће епидемија корона вируса, која је у Србији проглашена 19.марта, бити одјављена када више од 28 дана не буде било нових случајева обољевања.

Епидемиолози Завода за јавно здравље саопштили су да су у Ветеринарском специјалистичком институту у Краљеву обрађени назални брисеви 24 особе са територије општине Рашка. 20 тестова је било негативно, док су 4 теста била позитивна на корона вирус. Међу оболелим од Ковида 19 су 2 новооинфицирана пацијента. Реч је о детету рођеном 2017.године и о особи женског пола 1958.годиште. Код друга 2 лица радило се о поновљеном тестирању. Наиме, мушкарац 1959.годиште и жена 1956.годиште су након болничког лечења и једног негативног теста, били у кућној изолације од 14 дана, а потом је урађено друго тестирање које је показало поновно присуство вируса.
Од почетка епидемије вирус корона потврђен је код 49 грађана општине Рашка. У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 13.априла до 6.маја тестирано је 125 особа.

8.05.2020.године

Нема новоинфицираних вирусом корона на територији општине Рашка. Из лабораторије Ветеринарског специјалистичког института у Краљеву стигли су резултати за 5 тестираних и сви су били негативни. У последња 24 сата на кућно лечење отпуштена су још 4 пацијента.
Од почетка епидемије Ковида 19 регистрован је код 47 особа. Болничко лечење завршило је 27 лица. У доносу на претходне дане, повећан је број оних који се сматрају потпуно излеченим. 1 особа је након четрнаестодневне изолације поново тестирана и била је негативна, тако да је сада број потпуно излечених 15. Осталих 12 пацијената ће по истеку протоколом предиђених 14 дана изолације у кућним условима, бити тестирано у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка.
У Дому здравља Рашка од 13.априла тестирано је 120 особа код којих је постојала сумња на Ковид 19. 93 особе су биле негативне, док је присуство вируса потврђено код 27 лица.

7.05.2020.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Комисија за спровођење Одлуке о помоћи
општине Рашка привредницима и предузетницима
Број: III бр. 06-IV-79/2020-4.2
Дана: 07. маја 2020. године
Р А Ш К А

На основу члана 4. Правилника о условима за доделу једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима који су регистровани на територији општине Рашка III бр. 06-IV-79/2020-4.1 од 05. маја 2020. године, Комисија за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтева за доделу једнократне новчане помоћи

I
Захтев за доделу једнократне новчане помоћи по овом јавном позиву могу поднети привредници и предузетници који су регистровани на територији општине Рашка, а који су обуставили рад на основу аката Владе Републике Србије у склопу превентивних мера борбе са епидемијом вируса COVID-19.

II
Привредници и предузетници који могу остварити једнократну новчану помоћ општине Рашка су:
- ресторани и покретни угоститељски објекти,
- објекти који се баве услугама припремања и послуживања пића,
- фризерски и козметички салони,
- дечје играонице,
- фитнес клубови и теретане.
Осим привредника и предузетника из претходног става, једнократну новчану помоћ општине Рашка могу остварити и:
- вулканизерске радње,
- аутомеханичарске радионице,
- ауто-школе,
-адвокатске канцеларије,
- стоматолошке и остале медицинске праксе,
- др. привредни субјекти који су обуставили рад на основу аката Владе Републике Србије.
III
Критеријум по којем се врши додела једнократне новчане помоћи је:
I категорија - привредници и предузетници који имају од једног до три запослена износ од 50.000,00 динара;
II категорија привредници и предузетници који имају од четири до десет запослених износ од 150.000,00 динара;
III категорија привредници и предузетници који имају преко десет запослених износ од 300.000,00 динара;
IV категорија фитнес клубови и теретане које немају својство привредног субјекта, односно предузетника у износу од 50.000,00 динара.
Под запосленим у смислу критеријума за доделу једнократне новчане помоћи сматра се лице које са привредним субјекатом као послодавцем има закључен уговор о раду на неодређено или одређено време.
Такође, под запосленим у смислу критеријума за доделу једнократне новчане помоћи сматра се и предузетник (власник предузетничке радње).


IV
Заинтересовани привредници и предузетници подносе захтев на обрасцу који је прописала комисија, а који се може преузети овде https://drive.google.com/file/d/1pYYejmOlzWanNAEBkY-BKm45Oks05s-h/view?usp=sharing
Уз захтев се прилаже:
- доказ о броју запослених на дан 29.04. 2020. године, као данa доношења одлуке Општинског већа о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима (копије МА образаца и уговора о раду или други доказ којим се доказује број запослених, копија решења о регистрацији у АПР) ,
-изјаву овлашћеног лица привредног субјекта да привредни субјекат није радио у периоду важења мера утврђених актима Владе Републике Србије, образац се може преузети овде https://drive.google.com/file/d/16qKgMdIwOsN-BqGRuKZYQgLciVhW9Zlw/view?usp=sharing
-изјаву овлашћеног лица привредног субјекта да у периоду од три месеца након добијања једнократне новчане помоћи неће отпуштати запослене нити гасити пословање, образац се може преузети овде https://drive.google.com/open?id=1cVWQGriAI0WNJLABWMFBavXT37CF3rtu
V
Пристигле захтеве разматра комисија која по претходној провери испуњености услова упућује предлог одлуке о додели једнократне помоћи Општинском већу општине Рашка на одлучивање.

VI
Рок за достављање захтева је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет презентацији општине Рашка.

VII
Захтеви са осталом документацијом се подносе електронски на емаил адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на писарници Општинске управе Рашка у сали услужног центра ул. Предрага Вилимоновића 1, Рашка.

Контакт особа: Слободан Ристовић, тел. 036/736-244.

Потребну документацију можете преузети на линку: https://drive.google.com/open?id=1L31r7LE7lPMHkpNUNNGqeX5ip9npM6PA

Још 1 особа са територије општине Рашка позитивна је нови корона вирус. Како су саопштили епидемиолози Завода за јавно здравље Краљево, ради се о женској особи рођеној 1995.године. 7 тестова било је негативно. Укупан број оболелих од ковида 19 од почетка епидемије је 47.
Након једног негативног теста, из болнице је на кућно лечење отпуштена још једна особа. Укупан број пацијената који ће у кућној изолацији провести 14 дана, а потом по друг пут бити тестирани је 9. Потпуно излеченим од ковида 19 сматрају се она лица код којих су два теста на присуство вируаса била негативна. Њих је на територији општине Рашка укупно 14.

5.05.2020.године