email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Меморијални турнир у малом фудбалу посвећен Срећку Лазаревићу, некадашњем председнику месне заједнице Рудница, званично је отворио председник Општине Рашка Немања Поповић. Потом је одржана ревијална утакмица између екипа Руднице и Ртња, као и жреб. Учешће на турниру, који ће трајати наредних десетак дана, узеће 44 екипе.

Организатор је Месна заједница Рудница, уз подршку локалне самоуправе Општине Рашка, као и спонзора. Награде, у сениорској конкуренцији, су: прво место – 150.000 динара, друго место – 50.000 динара и одмор за целу екипу у хотелу ЈАТ на Копаонику и треће место – викенд у хотелу „Ртањ“ за целу екипу. Награде су обезбеђене за најбоље играче, стрелце, као и специјалне награде. Вредне робне награде чекају и најмлађе учеснике турнира.

За лепши пол биће организовано извођење пенала, а победнице ће такође бити награђене викендима на Копаонику.

Све инфомације везане за турнир у малом фудбалу „Меморијал Срећко Лазаревић 2023“ можете пратити на инстаграм страници: rudnicaturnir.

 

Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (www.stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања. Електронско пријављивање врши се од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године, преко апликације која је доступна само на сајтовима Завода: www.stat.gov.rs и popispoljoprivrede.stat.gov.rs. Рангирање кандидата за пописиваче за обуку врши се према бодовима оствареним пријавом и на интервјуу. Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 07. септембра 2023. године на сајтовима Завода, на сајтовима општина и на видном месту у седиштима Пописних комисија. Завршна селекција пописивача врши се на основу успеха на петодневној обуци која ће се реализовати у једном од два термина у периоду од 18. до 29. септембра.
Избор, обука и ангажовање кандидата биће у складу са Процедуром за избор пописивача коју је прописао и на сајту popispoljoprivrede.stat.gov.rs. објавио Републички завод за статистику, у циљу транспарентности самог процеса и избора најбољих кандидата који ће моћи да одговоре на сложене методолошке захтеве овог Пописа.


Значај Пописа пољопривреде 2023
Након спровођења Пописа пољопривреде 2012. године и Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018, реализација Пописа пољопривреде 2023. обезбедиће континуитет у прикупљању структурних података из области пољопривреде. Овим пописом добија се свеобухватни, међународно упоредиви преглед структурних карактеристика националне пољопривреде, као и основ за креирање одрживе аграрне политике. Резултати Пописа пољопривреде 2023. омогућиће и ажурирање оквира за спровођење редовних статистичких истраживања усклађених са међународним стандардима, која, заједно са структурним истраживањима, представљају окосницу система статистике пољопривреде.
Законска основа
Попис се спроводи у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС“, бр. 76/21).
Примењени инструменти, обухват, обележја и стандардизација концепта и дефиниција у складу су са Светским програмом Пописа пољопривреде 2020. Уједињених нација, уредбом Европског парламента и Савета о обједињеној статистици пољопривредних газдинстава (Regulation [ЕC] No 2018/1091 of the European parlament and of the Council of 18. July 2018, on integrated farm statistics) и методологијом Евростата.
Начин и време спровођења Пописа пољопривреде 2023

Пописивање на терену се спроводи од 1. октобра до 15. децембра 2023. године
Подаци о пољопривредним газдинствима (породичним, газдинствима предузетника и правних лица) прикупљају се методом интервјуа на терену, на основу Адресара. Подаци се уносе директно у електронски Упитник на лаптопу (метод CAPI).

Дужности пописивача

У периоду ангажовања, од 20. септембра до 22. децембра 2023. године (ради се и викендом), сваки пописивач је дужан да:
• детаљно проучи Упутство за пописиваче;
• присуствује четвородневној обуци;
• анкетира пољопривредна газдинства према додељеном Адресару и добијене податке унесе у електронски Упитник;
• шаље пописни материјал у централну базу, најмање једном дневно;
• примењује инструкције и упутства дата од стране општинског и регионалног координатора;
• у случају потребе за додатним објашњењима или у случају проблема са лаптопом, контактира са својим општинским координатором;
• у року од седам дана по завршеном анкетирању, по упутствима општинског координатора, раздужи опрему која му је претходно додељена (лаптоп, пуњач и миш спаковани у торбу) и врати Идентификациону картицу, као и попуњене и празне штампане упитнике.
У току обуке и теренског рада, непосредну помоћ пружаће вам ваш општински координатор. Дужни сте да будете у сталном контакту са њим и да поступате по његовим инструкцијама, као и да га редовно обавештавате о свим спорним ситуацијама на терену. Обавеза општинског координатора је да вам пружи сву неопходну подршку током пописивања и стога не треба да се устручавате да од њега затражите додатна методолошка објашњења и инструкције како да поступите у некој специфичној ситуацији. Такође, треба имати у виду да је његов задатак и да прати ваш рад и да вас упозори ако примети да правите пропусте.

Дужност грађана

Учешће у Попису је обавезно, јер ће се Попис спровести у складу са Законом, у коме је наглашено да свако одбијање давања података или давање нетачних података и свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са законом.

Заштита података

Лични и други подаци прикупљени Пописом представљају службене статистичке податке и као такви они су тајни те подлежу посебној заштити, која ће бити обезбеђена у свим фазама реализације Пописа. Податке ће користити искључиво Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) и објављиваће их само као збирне за територију насеља, општине, региона и Републике.
Сви непосредни извршиоци Пописа дужни су да поступају у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. („Службени гласник РС“, број 76/21) (у даљем тексту: Закон) и да податке до којих долазе у току пописивања чувају као пословну тајну. Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.

Контрола квалитета података прикупљених Пописом

Непосредно након Пописа спроводи се Контрола квалитета података, поновним пописивањем домаћинстава у изабраним пописним круговима како би се оцениле грешке у обухвату и грешке у одговорима на изабрана пописна питања (коришћено пољопривредно земљиште, број стоке и продаја пољопривредних производа).

 

 

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 165/16), а поводом 17. септембра Дана општине Рашка, Комисија за награде и признања, дана 08. августа 2023. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање иницијатива и предлога за доделу јавних
признања и награда општине Рашка

I
Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивају се сва заинтересована лица да дају своје писане иницијативе и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка.

II
Иницијативу и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, одборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групе, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

III
Јавна признања и награде општине Рашка могу се додељивати правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

IV
Добитник јавног признања и награде може бити правно или физичко лице чије се седиште, односно пребивалиште налази на територији општине Рашка, као и онима који имају седиште, односно пребивалиште ван територије општине или у иностранству, ако су њихова достигнућа и стваралаштво везани за општину Рашка или ако су дали посебан допринос друштвеном и привредном развоју општине Рашка.

V
Јавна признања и награде које се додељују су: Звање почасног грађанина општине Рашка, Рашка повеља, Захвалница и Новчана награда.

VI
Сви предлози се достављају у писаној форми са образложењем Комисији за одликовања и друга друштвена признања Скупштине општине Рашка до петка 25. августа 2023. године на писарници услужног центра Општинске управе општине Рашка (шалтер бр. 1) који се налази у Рашки у ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 са назнаком „Предлог за доделу јавних признања и награда“.

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Број: 06-8/2023-1
Дана: 08. августа 2023. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милинко Пантовић

Дана 10.08.2023. године (четвртак) у 17h у сали општинске Управе Рашка (улица Предрага ВИлимоновића бр.1) извршиће се презентација пројектно техничке документације за изградњу паркинг простора у улици Стара Стругара.

Позивамо заинтересоване грађане да својим присуством стекну увид у планирану инвестицију и дају своје мишљење о истој.

Презентацији ће присуствовати одговорни пројектанти и инвеститор.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка, заседала је 01.08.2023. године и усвојила:

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ПРОЈЕКАТА ОЦД
УЧЕСНИЦА КОНКУРСА РАСПИСАНОГ  11.07.202
3.ГОДИНЕ

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

 

ОБЛАСТ КУЛТУРА  за програме/пројекте у тематској области  Развој фестивала фолколра  на територији општине Рашка

1.

КУД "Јошаничка Бања"

Госпојински сусрети фолклорних ансамбала 2023

81,00

550.000,00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

ОБЛАСТ КУЛТУРА  за програме/пројекте у тематској области   Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка 

1.

Ансанбл народних игара и песама "Фрула"

Обуци се и заиграј за Рашку

80,00

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

 

 

На прелиминарне ранг листе ОЦД учеснице конкурса имају право приговора Општинском већу у року од осам дана од дана њиховог објављивања на званичној интернет страници/огласној табли Општине Рашка.

 

У Рашки, 02.08.2023.г

 Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка

 

Општинско веће општине Рашка, на основу члана 8. Правилника о додели     подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка (III број: 06-VI-24/2023-2 од 18. јула 2023. године), дана 31. јула 2023. године, расписује

 

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Сврха конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења и остваривање права на коришћење подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2023. годину, као и максимални износи подстицаја по кориснику.

Укупан износ подстицајних средстава која се додељују реализацијом овог конкурса, а опредељена буџетом општине Рашка раздео 4 Општинска управа; глава 4.01 Општинска управа; програм 1502 развој туризма; програмска активност 0001 управљање развојем туризма; функција 473 туризам; економска класификација 454000 субвенције приватним предузећима, износ  5.000.000,00 динара.

Сврха доделе подстицајних средства је стварање услова за унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоским туристичким домаћинствима на територији општине Рашка, а самим тим и унапређење руралне-економије и квалитета живота на сеоском подручју.

Конкурсом се утврђује: предмет конкурса, корисници подстицаја, укупно опредељена средства, врсте подстицаја, врсте прихватљивих и неприхватљивих трошкова, услове које морају испуњавати учесници по конкурсу, поступак доделе подстицајних средстава, намена и максималан износ подстицајних средстава, рок за подношење захтева, рок за доношење одлуке о додели подстицајних средстава, документација која се подноси уз захтев, начин одлучивања, начин и поступак контроле употребе одобрених средстава као и остале информације везане за подношење пријаве на Конкурс.

 

Предмет конкурса

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе са циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:

подстицаји за подршку инвестицијама за доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности, у складу са  чланом 20. став 6. Закона о локалној самоуправи.

 

Корисници подстицаја

Подстицајна средства за развој сеоског туризма додељују се као наменска, бесповратна средства на основу конкурса.

Право на коришћење подстицаја, у складу са Правилником имају физичка лица чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба и/или апартман у домаћој радиности.

 

Предмет подстицаја могу бити инвестиције које је подносилац пријаве имао у периоду   од 1. априла  до 31. децембра текуће године.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Програм Европске уније (ЕУ) за локални развој, ЕУ ПРО Плус, који се спроводи у сарадњи са Министарством за европске интеграције, објавио је Јавни позив за достављање предлога пројеката подршке женама и младим почетницама и почетницима у пословању кроз набавку опреме и увођење услуга.

Европска унија је за ову иницијативу усмерену на повећање конкурентности локалне привреде у 43 најслабије развијене општине укључене у програм, определила 375.000 евра. Финансијска подршка ће бити искоришћена за набавку нове опреме и увођење услуга са циљем да се подстакне предузетништво и повећа запосленост.

За бесповратну подршку ЕУ у оквиру првог дела овог позива могу да конкуришу незапослене жене и млади од 18 до 30 година, који су пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање, а имају стално пребивалиште и планирају покретање  бизниса у једној од 43 локалне самоуправе. Право учешћа кроз други део позива имају предузетнице и предузетници  и микро и мала предузећа у власништву жена или младих, регистрована 2022. године или након тога.

„Са нашим партнерима из Европске уније заједно радимо на унапређењу економских прилика у земљи, посебно у слабије развијеним градовима и општинама. Путем овог позива ЕУ ће подржати жене и младе који имају добре пословне идеје да започну и развијају свој посао, а то ће позитивно утицати не само на њихове и животе њихових породица, већ и на локалну привреду“, рекла је Тања Мишчевић, министарка за европске интеграције.

„Подстицањем предузетничког духа међу женама и младима Европска унија помаже решавању проблема незапослености. Инцијативама попут ове, ми стварамо прилике да људи остану да живе и раде у својим срединама“, рекао је Емануеле Жиофре, амбасадор Европске уније у Србији. Како је додао, процес европских интеграција доноси корист свим грађанима, а управо кроз програме као што је ЕУ ПРО Плус европска подршка стиже до свих крајева Србије.

Висина подршке по појединачном пројекту износу од 5.000 до највише 10.000 евра, а позив је отворен до 12. септембра 2023. године.

Више информација о овом позиву као и документација за пријављивање доступно је на интернет страници ЕУ ПРО Плус програма: Javni poziv za dostavljanje predloga projekata podrške ženama i mladima početnicama/ima u poslovanju kroz nabavku opreme i uvođenje usluga, а како би приближио услове конкурса, ЕУ ПРО Плус ће током августа 2023. године одржати низ информативних сесија.

Активности ЕУ ПРО Плус програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са 40 милиона евра. Програм, чију реализацију води Министарство за европске интеграције, има за циљ да допринесе побољшаном управљању територијалним развојем, економском расту и унапређењу социјалне инфраструктуре и кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи УНОПС.

Наша општина је освојила друго место на конкурсу у оквиру пројекта „Школе за бољи квалитет ваздуха“ и притом је награђена “Признањем за заједницу посвећењу унапређењу квалитета ваздуха”, као и донацијом – шест пречишћивача ваздуха, који су подељени у четири основне школе са територије наше општине: ОШ „Јошаничка Бања“, ОШ „Јосиф Панчић“, ОШ „Рашка“ и ОШ „Сутјеска“, као и предшколској установи „Весело детињство“ и Дневном центру за децу и младе са инвалидитетом у Рашки.

Овај свеобухватни пројекат спроведи УНИЦЕФ у Србији уз финансијску подршку Владе Норвешке, уз подршку Министарства просвете и Министарства туризма и омладине и у партнерству са Институтом за нуклеарне науке „Винча”, Сталном конференцијом градова и општина, Иницијативом „Дигитална Србија”, Интернет друштвом Србије, Фондацијом „Петља”, Центром за промоцију науке и организацијама „Connecting” и „Достигнућа младих у Србији“, а у сарадњи са заједницама локалне самоуправе.

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.
Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе.

С тим у вези ПОЗИВАМО сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин супротан наведеном закону, да се у што краћем року обрате јединици локалне самоуправе и поднесу захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство).
По добијању решења о категоризацији угоститељски објекат и угоститељ ће бити евидентирани у систем еТуристе, на који начин ће, у складу са позитивним прописима, моћи да наставе са пружањем угоститељских услуга смештаја на законит начин.

Физичко лице у наведеним категорисаним објектима угоститељске услуге може да пружа непосредно или преко посредника, који може бити само правно лице или предузетник. У случају посредовања физичко лице и посредник закључују међусобни уговор који се ради евидентирања доставља органу јединице локалне самоуправе.
У супротном, на основу члана 92. став 1. тачка 9) наведеног закона физичко лице је прекршајно одговорно, а запрећене казне се крећу у распону од 150.000 до 350.000 динара.

За све додатне информације и пружање стручне помоћи стојимо на располагању и можете нам се обратити путем мејл адресе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефoн: 036 515 02 69.

Такође, можете се обратити и Министарству туризма и омладине путем мејл адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ili Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. као и на телефоне 011/3149670 и 011/3139671.

25. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 31. јула 2023. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
3. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЈП 2/23;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДИ - ПРЕСЕК ЈУЛ 2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
7. РАЗМАТРАЊЕ МОЛБЕ ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРА СТРУГАРА БРОЈ 1;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

У Палати Србије одржана је Уводна конференција Пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа у Републици Србији („LIID PROJECT“) у чијем раду су учествовали председник Републике Србије, Александар Вучић, као и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Горан Весић.

Овим поводом, 145 локалних самоуправа присуствовало је поменутој конференцији, а додели Оквирног споразума закљученог између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Општине Рашка, присуствовао је председник Општине Немања Поповић.
Укупна вредност „LIID” пројекта износи 265.200.000,00 евра, од чега су Општини Рашка, у виду гранта, дакле бесповратно, опредељена средства у износу од 1.773.859 евра, односно 2.006.745 америчких долара.

Реализација пројекта трајаће до 30. новембра 2028. године.

Локалне јединице ће бесповратна средства моћи да искористе на пројекте рехабилитације и реконструкције саобраћајне инфраструктуре, изградњу пешачких прелаза, бициклистичких стаза или простора за јавни превоз, повећање отпорности саобраћајне инфраструктуре на климатске промене, озелењавање јавних површина, развој система паметних градова и одрживе урбане мобилности, израду планских докумената и развој институционалних и кадровских капацитета јединица локалних самоуправа.

Председник Вучић је изразио велику захвалност Француској агенцији за развој и Светској банци на огромној подршци и средствима која ће локалним самоуправама у Србији омогућити да у наредном периоду конкуришу за различите пројекте.

„Председник Вучић и Влада Србије улажу велике напоре у развоју Србије, пројекат ЛИИД показује да Србија крупним корацима корача напред. Захваљујући нашим међународним партнерима, 145 јединица локалне самоуправе ће, у виду гранта, добити средства која ће моћи да искористе за разне пројекте. Захваљујући визији председника Вучића Србија гради путеве и пројекте који унапређују нашу земљу. Кроз програм ЛИИД свака општина у Србији добија шансу да реализује пројекте који ће унапредити живот грађана“ - рекао је Весић.

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија) на територији општине Рашка, расписује јавни позив којим обавештава:

 • да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:
 • образовним установама - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;
 • високообразовним установама - факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара; 
 • да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

  да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рашка за 2024. годину  до 31.октобра 2023. године.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општинске управе Рашка општине Рашка, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рашка за 2024. годину, до дана 31. октобра 2023. године.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАШКА

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ (ЈП 1/22)

БРОЈ 06-88/2023-1

ДАНА 24.7.2023. године

 

 

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе,  број 06-V-41/2022-7, од 12. априла 2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације (ЈП 1/22) утврдила је следећу:

 

 

Коначну ранг листу крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка

 

 

Име и презиме

Адреса

Укупно бодова

 1. Зоран Алексић

Игора Никића 19

95.0

 1. Александар Драшковић

Браће Томовић 54

88.0

 1. Јован Пешовић

37. моторизована бригада бр. 89А

86.0

 1. Србо Пендић

Грачаничка 27

68.0

 1. Милован Шарац

4. јул бр. 15

64.5

 

Подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од  8 (осам) дана од дана објављивања коначне листе ранг листе.

Приговор се подноси на шалтеру услужног центра Општинске управе општине Рашка.

 

 У Рашки

24.7.2023.г.

Председник Комисије

Зоран Симовић

 

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић уручила је уговоре о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова у 131 локалној самоуправи у Палати Србије у Београду. У Општини Рашка, у чије име је уговор потписала Душица Радоичић, биће реализовани пројекти вредни укупно 10 милиона динара, од чега су Министарство рударства и енергетике и локална самоуправа обезбедили по 5 милиона.
Када је реч о конкретном програму санације породичних кућа и станова у протекле три године, око 20.000 домаћинстава је било у прилици да спроведе неку меру, а по први пут у оквиру овогодишњег програма грађани ће моћи да добију и 65 одсто субвенције, уместо досадашњих 50 одсто. "Први пут на овом јавном позиву грађани могу да добију и до 65 одсто субвенције ако се пријаве за више од једне мере. Предност имају општине које су најмање развијене и код којих је високо загађење. Њих је било 49 на овом позиву", рекла је министарка. Између 8.000 и 9.000 домаћинстава моћи ће да смањи потрошњу енергије, навела је Ђедовић, а уштедеће се 90 милиона киловат сати.
У оквиру пројекта "Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији", Министарство ће за ове субвенције издвојити укупно једну милијарду, а градови и општине 800 милиона динара.
Пројекат ће трајати пет година, јавни позив биће расписан сваке године и очекује се да 50.000 домаћинстава уз субвенције примени неку од мера енергетске ефикасности а за то ће укупно бити издвојено 50 милиона долара уз помоћ Светске банке. "Трајаће пет година, сваке године ће бити слични позиви. Оно што је важно - нема рокова. Грађани немају рок за пријаве, позив је отворен целе године. Очекујемо да ће 50.000 домаћинстава да прими субвенције за шта је опредељено 50 милиона долара у сарадњи са Светском банком и другим финансијским институцијама", рекла је министарка.

21.07.2023.