Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

66. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 08. октобра 2019. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 65. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ПРЕСЕК 01. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ,
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
6. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Дугогодишњи проблем непостојања канализационе мреже у насељу Трнавска река решићемо изградњом колектора у дузини 1,1 км. Тиме це и овај део града бити прикључен на постојећи канализациони систем којим се отпадне воде одводе до постројења за пречишћавање отпадних вода које ускоро почиње са радом.
Вредност овог пројекта је око 335.000 еура, од којих општине Рашка издваја из локалног буџета 184.500 еура а Европска Унија обезбедјује донацију у износу од 150.000 еура.
„Ми конитинуирано радимо на унапређењу квалитета живота људи у општини, те ће тако питање канализације бити решено за све становнике и становнице овог насеља након изградње око 1,1 км канализационе мреже. У Тнавској реци живи и око 30 ромских породица које ће имати боље услове за живот, што ће, уверен сам, допринети њиховој социјалној инклузији"“, рекао је председник општине Рашка, Игњат Ракитић.
Пројекат ће поред унапређења комуналне инфраструктуре и комуналних услуга, створити услове за квалитетан живот грађана и очување животне средине. Током реализације пројекта, општина Рашка ће посебну пажњу усмерити и на активности које се односе на примену принципа доброг управљања.

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/2018), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 24. септембра 2019. године, године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I
У дане вашара 12., 13. и 14. октобра 2019. године дозвољава се привремено запремање комуналних и дугих јавних површина на подручју града Рашке ради излагања и продаје робе, пружању угоститељских услуга, обављање ситних занатских услуга и постављање забавних игара на следећим површинама:
- На тротоарима и улицама Предрага Вилимоновића, Душанове, Немањине (са леве стране поред парка), Ратка Луковића (са десне стране поред парка), Др. Јовановића, Милуна Ивановића (са леве стране поред парка) и Саватија Милошевића, с тим што се у улици Милуна Ивановића од улице Немањина до улице Предрага Вилимоновића (стари улаз у биоскоп) оставља простор за програмски садржај ТО „Рашка“ и Центра за културу „Градац“, неискоришћена места у овом делу улице даће се за изложбену продају ракије и меда, произвођачима из општине Рашка,
- Извршити обележавање продајних места (микро локација) у горе поменутим улицама, а оставити улазе у пословне просторије (трговинске и угоститељске радње и др.) само у ширини улазних врата,
- Постављање шатора и пружање угоститељских услуга на зеленој пијаци у оба нивоа, на горњем крају улице Ратка Луковића од Улице Карађорђева до степеништа код цркве, у улици Предрага Вилимоновића и у улици Немањина, испод банке „Intesa“,
- На простору: тенис терена, платоа Мотела „Путник“, кошаркашком игралишту КК „Бане“ Рашка и рукометном игралишту код ОШ „Рашка“, могу се поставити забавне игре (рингишпили, флипери, стони фудбал и сл.) уз обавезно прибављање одобрења органа управе надлежног за комуналне послове.

II
Привремено запремање комуналних и других јавних површина се одобрава у периоду од 12.10.2019. године од 07:00 сати до 14.10.2019. године до 24:00 сата.
На местима где се продаје печење, роштиљ и слично обавезно у површини микро локације поставити подне облоге у циљу заштите јавних површина.

III
Сви корисници музике, разгласа и музичких апарата исте могу користити 12. и 13. октобра 2019. године од 08:00 до 02:00 сати (следећег дана) и 14. октобра 2019. године од 07:00 до 24:00 сата.

IV
Ценовник и висину накнаде за запремање комуналних и других јавних површина из овог решења утврђује Општинско веће општине Рашка и исти је саставни део овог решења.

V
Средства убрана по овом основу се уплаћују на жиро рачун буџета општине Рашка.

VI
Након доношења, ово Решење објавити на сајту Општине Рашка, као и све информације везане за вашар (цене микро локације, услове продаје, телефон за информације, почетак продаје места и др.).

VII
О спровођењу ове одлуке стараће се Општинска управа Рашка - Одсек за инвестиције и грађевинско земљиште.

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/2018), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 24. септембра 2019, године доноси:

РЕШЕЊЕ
O ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2019. ГОДИНЕ

I
Овим решењем одређује се висина накнаде за запремање комуналних површина у дане вашара 2019. године.
1. Једно продајно место (микро локација) у улицама Душанова, Немањина, делу Милуна Ивановића, Ратка Луковића, делу Др. Јовановића и Предрага Вилимоновића
6.000,00 дин.

2. Једно продајно место (микро локација) у улици Др. Јовановића (од раскрснице улице Предрага Вилимоновића према Старој Стругари) 4.000,00 дин.

3. Једно продајно место (микро локација) у улици Саватија Милошевића
4.000,00 дин.

4. Локација за продају печења (са столовима за госте) 10.000,00 дин.

5. Локација за продају печења (без столова за госте) пљескавица, ћевапа и сл.
6.000,00 дин.

6. Локација за продају палачинки 4.000,00 дин.

7. Остала продајна места 2.000,00 дин.

8. Забавне игре (рингишпили, стони фудбал и сл.) дневно:
- у дане вашара 10.000,00 дин.
- пре и после вашара 3.000,00 дин.

9. Место за постављање шатора 20.000,00 дин.
НАПОМЕНА: У улици Милуна Ивановића за изложбену продају ракије и меда место се неће наплаћивати регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине Рашка.

II
Решење доставити надлежној служби и исто истаћи на огласној табли Општинске управе Рашка.

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

 

уторак, 24 септембар 2019 14:44

ОДРЖАНА 65.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови ОВ разматрали су и усвојили тромесечне извештаје о раду ЈКП „Путеви“ и ЈКП „Рашка“ и то оне који обухватају период од 1.јануара до 30.јуна. Како стоји у извештају, „Путеви“ су одржавали некатегорисане путеве и сеоске путеве, као и улице на територији МЗ Радошиће, Рвати, Брвеник, Баљевац, Милатковиће и Рашка, а били су ангажовани и на редовном одржавању саобраћајне сигнализације. Од паркинга на Копаонику инкасирано је око 8,6 милиона динара, а од наплате паркинг места у Рашки око 4,3 милиона динара. Предузеће је у звештајном пеериоду остварило нето добит у износу од 417.000 динара.
ЈКП“Рашка“ је радило на замени делова водоводне мреже где су се дешавале хаварије, а радови ће бити настваљени на делу магистралног цевовода Брвеница – Рашка. У систему одношења смећа из сеоских средина биће повећан број корисника. Тренутно се изводе радови на проширењу градског гробља. Изградња прихватилишта за псе је завршена. Планиране активности на подизању квалитета услуга на пијаци и уређењу продајног простора су у току.
На седници Већа усвојен је извештај о раду ПУ „Весело детињство“ за радну 2018/2019.годину. Према подацима из извештаја, вртић је похађало 837 малишана узраста од једне до 6,5 година. Предшколским програмом било је обухваћено 218 полазника. На листи чекања било је 85 дечака и девојчица. Извештај о раду садржи и извештаје стручних тимова, Управног одбора, као и извештај о раду директора установе. Сарадња установе и родитеља одвијала се у складу са плановима и била је континуирана.
ОВ је усвојило Годишњи план рада ПУ „Весело детињство“ за радну 2019/2020.годину. Захваљујући пројекту реализованом у сарадњи са Министарством за популациону политику и Општином Рашка, установа је добила још једну радну собу и салу за физичко васпитање. Руска хуманитарна мисија донирала је соларне панеле дечјем вртићу. Очекује се да буде остарена уштеда електричне енергије у износи од око 80 процената досадашњих издатака. Укупна вредност инвестиције је 83.000 евра.
Вртићком наставом обухваћено је око 90 процената деце са територије општине Рашка. Од ове године не постоје листе чекања за упис у вртић. Према подацима изнетим у извештају, уписано је мање предшколаца него претходне године и њихов укупан број је 194.
Веће је донело одлуку да се у складу са Законом о јавној својини приступи прибављању 8 ари земље у Јошаничкој бањи како би се завршили радови на уређењу кеја реке Јошанице.
Чланови Већ су усвојили записник Комисије за доделу бесповратних средстава удружењима грађана. Како у првом конкурсном циклусу нису утрошена сва средства за област туризам, Комисија је расписала други позив на који је пристигао само један предлог пројекта. Пројекат је бодован на основу девет критеријума и Комисија је предложила да пројекат буде финансиран. Ради се о изради интернет стрипа о Мијатовића јазу на енглеском и српском језику.
Општинско веће је усвојило одлуку о додели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима. По првом пресеку од 1.јула на подстицајна средства моћи ће да рачуна 57 пољопривредника, док по другом пресеку од 1.августа, помоћ за бављење пољопривредном делатношћу добиће 40 произвођача. Укупан износ субвенција премашује 6,5 милиона динара.
На седници је усвојено и Решење о одређивању висине накнаде за запремање комуналних површина у дане вашара. Цена закупа простора у централним градским улицама смањена је са 8.000 на 6.000 динара по дану, док су цене на осталим локацијама непромењене у односу на претходну годину и крећу се, у зависности од величине и намене простора, од 2.000 до 20.000 динара.
Већници су усвојили предлог Комисије за социјална питања за доделу једнократне помоћи. Комисији је у претходном периоду упућено 20 захтева. 15 је одобрено, од 2 подносиоца захтева тражиће се допуна документације, док су 3 захтева одбијена као неоснована.

24.09.2019.год.

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07) и члана 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ


65. СЕДНИЦУ ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
Седница ће се одржати 24. септембра 2019. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД


- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 62., 63. И 64. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА СТВАРИМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ПУТЕВИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ РАНГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ «ТУРИЗАМ» КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
- ПРЕСЕК 01. ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ,
- ПРЕСЕК 01. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ.
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
9. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ РАШКА БРОЈ: 320-589/2019-51-1 ОД ДАНА 25.07.2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОЗВОЉАВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАПРЕМАЊА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА РАШКЕ У ДАНЕ ВАШАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАШАРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 03 БРОЈ: 355-3344/19 ОД 10.07.2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, саветник у одсеку за инвестиције и грађевинско земљиште;
14. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 03 БРОЈ: 355-5681/18 ОД 24.07.2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, саветник у одсеку за инвестиције и грађевинско земљиште;
15. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВOРА НА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ЗЕМЉИШТА ИСПОД ОБЈЕКТА ЗА ГАРАЖУ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: 463-1398/16 ОД 23. ДЕЦЕМБРА 2016.ГОДНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зорица Здравковић, саветник у одсеку за урбанизам;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 16. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. ТЕКУЋА ПИТАЊА.


Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана општине Рашка ("Сл. гласник општине Рашка”, бр. 201/19), а на основу члана 3. Решења о именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Рашка II бр. 280/2019 од 10.09.2019. године, Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Рашка на седници одржаној 19.09.2019. године, расписала је


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА - ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ОПШТИНЕ РАШКА

Позивају се грађани са територије Општине Рашка да доставе кандидатуре у Локалном антикорупцијском форуму Општине Рашка
Сваки подносилац пријаве треба да испуњава следеће услове:
1. Да има пребивалиште на територији општине Рашка;
2. Да није осуђиван на безусловну казну затвора, нити да се против њега води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, односно за прекршаје из закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција; закона којим се уређује финансирање политичких активности; закона којим се уређује заштита узбуњивача; закона којим се уређује лобирање и закона којим се уређују јавне набавке;
3. Да није јавни функционер у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција;
4. Да није члан политичке странке, као и да није носилац функције у политичкој странци, најмање у последњих 18 месеци;
5. Да није запослено или радно ангажовано у органима и службама општине Рашка .
Наведени услови доказују се изјавом кандидата. Уз сагласност кандидата Комисија може да прибави доказе о испуњености наведених услова службеним путем.
Подносиоци пријава за чланство у Локалном антикорупцијском форуму (у даљем тексту: ЛАФ) треба да доставе Комисији за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Рашка следеће:
1. Попуњен формулар пријаве (преузети са званичне презентације општине Рашка);

https://drive.google.com/drive/folders/1YbQ7Md0f_EcHjQmGWikHRMdn9LmKYVjh

2. Изјаву о искуству кандидата за члана ЛАФ; (преузети са званичне презентације општине Рашка);

https://drive.google.com/drive/folders/1YbQ7Md0f_EcHjQmGWikHRMdn9LmKYVjh

3. Изјаву о сагласности да општина за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања (преузети са званичне презентације општине Рашка);

https://drive.google.com/drive/folders/1YbQ7Md0f_EcHjQmGWikHRMdn9LmKYVjh

Пријаве се достављају у затвореној коверти, на адресу:
Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Рашка,
ул. Предрага Вилимоновића 1, Рашка 36350
Јавни конкурс је отворен 21 (двадесетједан дан) .
Рок за пријаве почиње да тече од првог наредног дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији општине Рашка.
Додатне информације заинтересовани могу да добију од председника Комисије (Слободан Ристовић, 036/736-224, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
Вредновање и рангирање кандидата за чланове ЛАФ, који испуњавају услове прописане конкурсом, врши се на основу оцене њихове стручне оспособљености и знања, применом следећих критеријума:
1) знање о антикорупцијским документима и прописима, које се вреднује између 0 и 4 бода;
2) познавање докумената и прописа који уређују систем локалне самоуправе, које се вреднује између 0 и 4 бода;
3) информисаност о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу, која се вреднује између 0 и 4 бода;
4) лична мотивисаност за чланство у Радном телу, која се вреднује између 0 и 2 бода;
5) предлог за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, на основу Локалног антикорупцијског плана, које се вреднује између 0 и 9 бодова;
6) виђење места, улоге и активности Радног тела, које се вреднује између 0 и 6 бодова;
7) искуство у активностима које су повезане са облашћу спречавања корупције, које се вреднује између 0 и 5 бодова;
8) искуство у активностима које су повезане са предлагањем или припремом или праћењем стратегија, акционих планова и прописа на нивоу јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине или Републике, које се вреднује између 0 и 5 бодова.

Комисија прима и прегледа све пристигле пријаве и приложене доказе и проверава формалну испуњеност услова из овог конкурса.
Комисија саставља списак кандидата који на основу поднетих доказа испуњавају формалне услове за именовање за члана ЛАФ, ради спровођења поступка провере стручне оспособљености и знања.
Комисија доставља писано обавештење кандидатима, путем поште препоручено и електронским путем, о томе када и где отпочиње поступак провере стручне оспособљености и знања, најкасније три радна дана пре почетка тог поступка.
Кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни део овог поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу поступка из става 1. овог члана, осим у случају да оправда свој изостанак, не позива се да учествује у наредном делу овог поступка.
Изабрани чланови ЛАФ-а имају право на накнаду за свој рад у складу са прописима општине Рашка.
Комисија оцењује стручну оспособљеност и знања кандидата након увида у податке и приложене доказе уз пријаве и спроведене писане и усмене провере, на начин прописан овим правилником.
Услови из тачке 1. и 2. доказују се на основу извода из службених евиденција, које Комисија прибавља службеним путем, уз сагласност кандидата. Услови из тачке 3, 4. и 5. доказују се изјавом кандидата датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Испуњеност критеријума под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5. и 6 оцењује Комисија усменом провером кандидата, док увидом у податке из писане изјаве кандидата, која се подноси уз пријаву на конкурс, Комисија оцењује испуњеност критеријума под редним бројевима 7. и 8.
Бодовање се врши на основу оцена које по сваком критеријуму даје сваки од чланова Комисије, након чега се број бодова сабира и дели са бројем чланова Комисије који су узели учешћа у бодовању по датом критеријуму.
По обављеном тестирању, редослед кандидата на листи одређује се према броју добијених бодова.
У случају да више кандидата оствари исти број бодова, предност ће имати кандидат који оствари већи број бодова применом следећег редоследа ових критеријума:
1) предлог за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, на основу Локалног антикорупцијског плана;
2) искуство у активностима које су повезане са облашћу спречавања корупције.
О изборном поступку води се посебан записник (у даљем тексту: записник о изборном поступку), који садржи нарочито:
- податке о јавном конкурсу на основу кога се врши изборни поступак,
- податке о поднетим пријавама кандидата и њиховој уредности и благовремености,
- податке о разматраним пријавама,
- остварене резултате сваког кандидата, применом утврђених критеријума и мерила и
- утврђену ранг листу кандидата за чланове Радног тела.
Записник о изборном поступку објављује се на интернет презентацији општине Рашка.
Комисија утврђује ранг листу са највише три кандидата за чланове ЛАФ, који су са најбољим резултатом испунили критеријуме за именовање прописане овим правилником, најкасније 15 дана по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс.
Ранг листа обавезно садржи:
1) личне податке кандидата;
2) податке о резултатима провере стручне оспособљености и знања и просечној оцени кандидата, и
3) образложење.
Ранг листа објављује се на интернет презентацији општине Рашка и на огласној табле Општинске управе.
Подносиоци пријава имају право приговора на ранг листу у року од три дана од дана објављивања ранг листе.
Приговор се подноси Општинском већу општине Рашка.
Најкасније осам дана по истеку рока за подношење приговора, Комисија доставља Општинском већу општине Рашка образложену коначну ранг листу са записником о изборном поступку, ради припреме предлога решења о именовању чланова ЛАФ.
Коначно решење о именовању чланова Радног тела доноси Скупштина Рашке.


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Слободан Ристовић

Свечаном седницом СО Рашка, одржаном у конгресној сали хотела “Краљеви чардаци” на Копаонику, обележен je 17.септембар Дан општине Рашка. Седници су поред осталих званица присуствовали министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, министар заштите животне средине Горан Триван, представници републичких предузећа и установа, одборници, већници, представници судства, војске, полиције, СПЦ. Седницу је отворила председница СО Рашка Мирјана Скорић, након чега је емитован промотивни филм о општини Рашка. У свом обраћању присутнима председник општине Рашка је између осталог рекао да су миграције становништва један од највећих проблема са којима се Рашка, као и многе друге средине у Србији суочавају и да зато “морамо нашу Рашку ојачати, толико, да у њу људи долазе, а не да из ње одлазе. Морамо да наставимо да се боримо за свако радно место, за сваког привредника, за сваку фабрику, сваки метар пута и за сваки засад малине. За сваки мост, за сваку фабрику отпадних вода, за сваког туристу. За сваког пољопривредника и његову земљу. За свако новорођено дете и његову породицу, за сваку школу, игралиште, спортски објекат. За све Рашчане понаособ. Јер ако ми то будемо радили, радиће и они који долазе после нас. А оно што нас све повезује, што нам даје снаге и воље да радимо и доприносимо развоју локалне заједнице, јесте љубав према граду који је наш заједнички дом. Колико год да смо радили, знам да можемо још више! Зато желим да за коју годину поново сумирамо резултате заједничког рада, који ће, уверен сам, бити још бољи за све нас, а да наши потомци поносно наставе да раде на добробит Рашке и Рашчана, чувајући традицију и прослављајући овај важан датум у историји Рашке”.
У наставку свечане седнице овогодишњим лауреатима уручена су признања општине Рашка.
Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – Дана општине Рашка доделила је РАШКУ ПОВЕЉУ Привредном друштву ЛУСС ПРОТЕКТ доо Београд, за изузетан допринос развоју општине Рашка кроз запошљавање великог броја радника и подизање животног стандарда грађана општине Рашка. Награду је примио Сава Митровић, директор фабрике.
ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ РАШКА добили су Јован Воркапић, директор Републичке дирекције за имовину, за изузетан допринос развоју општине Рашка и Милисав Савић, прозни писац, књижевни историчар и преводилац, за богато књижевно стваралаштво, трајан допринос националној култури и за афирмацију општине Рашка.
ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ РАШКА за 2019. годину додељене су Културно уметничком друштву “БРВЕНИЦА”, из Брвенице, за вишедеценијски рад на пољу културе, промоцију локалног стваралаштва и за очување културно-уметничких вредности нашег краја;
Бранку ЈОВИЧИЋУ, фудбалеру ФК Црвена звезда из Београда и члану фудбалске репрезентације Србије, за постигнуте резултате у области спорта и за промоцију општине Рашка у земљи и иностранству;
Душици Сретеновић, председници Удружења особа са инвалидитетом „Срна“, за посебан допринос у побољшању услова живота особа са инвалидитетом и хуманитарни рад;
Даници Глукчевић, наставнику историје у ОШ „Рашка“, за допринос у образовању и култури, дугогодишњи рад са младима и очувању народне традиције кроз ангажовање у Културно уметничком друштву „Рашка“;
Миодрагу Живковићу, академском вајару из Београда, за уметнички допринос визуелном изгледу и идентитету града.
Поводом 17. септембра – Дана општине Рашка, СО Рашка је доделила НОВЧАНЕ НАГРАДЕ у износу од по 50.000,00 динара Јакову Вељовићу, ученику осмог разреда ОШ „Сутјеска“, за освојено друго место на 41. државном такмичењу из физике ученика основних школа, Петру МИЛОВАНОВИЋУ, ученику осмог разреда ОШ „Рашка“, за освојено друго место на 41. државном такмичењу из физике ученика основних школа, Владимиру Диздаревићу, ученику четвртог разреда Гимназије у Рашки, за освојено треће место на републичком такмичењу из историје и Андреју Премовићу, ученику седмог разреда ОШ „Рашка“, за освојено друго место на републичком такмичењу – информатичка олимпијада ученика основних школа.
У пригодном програму уприличеном на крају свечане седнице СО Рашка наступио је хор “Свети Василије Острошки” који је извео композиције Креће се лађа Француска, Акатист Пресветој Богородици, Хајде, Јано И Рашки уранак.

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 165/16) и члана 40. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 197/18), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга друштвена признања, на седници одржаној 13. септембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА
ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.


Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – Дана општине Рашка додељује ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ РАШКА:

- Јовану ВОРКАПИЋУ, директору Републичке Дирекције за имовину, за изузетан допринос развоју општине Рашка.

- Др Милисаву САВИЋУ, прозном писцу, књижевном историчару и преводиоцу, за богато књижевно стваралаштво, трајан допринос националној култури и за афирмацију општине Рашка.

Члан 2.


Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – Дана општине Рашка додељује РАШКУ ПОВЕЉУ за 2019. годину:

- Привредном друштву LUSS PROTECT doo Београд, за изузетан допринос развоју општине Рашка кроз запошљавање великог броја радника и подизање животног стандарда грађана општине Рашка.

Члан 3.


Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – Дана општине Рашка, додељује ЗАХВАЛНИЦУ ОПШТИНЕ РАШКА за 2019. годину:

- Културно уметничком друштву БРВЕНИЦА, из Брвенице, за вишедеценијски рад на пољу културе, промоцију локалног стваралаштва и за очување културно-уметничких вредности нашег краја.

- Бранку ЈОВИЧИЋУ, фудбалеру ФК Црвена звезда из Београда и члану фудбалске репрезентације Србије, за постигнуте резултате у области спорта и за промоцију општине Рашка у земљи и иностранству.

- Душици СРЕТЕНОВИЋ, председници Удружења особа са инвалидитетом Срна, за посебан допринос у побољшању услова живота особа са инвалидитетом и за изузетне резултате када је у питању хуманитарни рад на територији општине Рашка.

- Даници ГЛУКЧЕВИЋ, наставнику историје у ОШ „Рашка“, за допринос у образовању и култури, дугогодишњи рад са младима и очување народне традиције кроз ангажовање у Културно уметничком друштву „Рашка“.

- Миодрагу ЖИВКОВИЋУ, академском вајару из Београда, за уметнички допринос визуалном изгледу и идентитету града.


Члан 4.


Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – Дана општине Рашка, додељује НОВЧАНУ НАГРАДУ у износу од по 50.000,00 динара:

- Јакову ВЕЉОВИЋУ, ученику VIII разреда ОШ „Сутјеска“, за освојено друго место на 41. државном такмичењу из физике ученика основних школа.

- Петру МИЛОВАНОВИЋУ, ученику VIII разреда ОШ „Рашка“, за освојено друго место на 41. државном такмичењу из физике ученика основних школа.

- Владимиру ДИЗДАРЕВИЋУ, ученику IV разреда Гимназије у Рашки, за освојено треће место на републичком такмичењу из историје.

- Андреју ПРЕМОВИЋУ, ученику VII разреда ОШ „Рашка“, за освојено друго место на републичком такмичењу – информатичка олимпијада основаца.

Члан 5.


Јавна признања из члана 1., 2., 3. и 4. ове Одлуке, уручиће се добитницима на свечаној седници Скупштине општине Рашка, која ће се одржати поводом Дана општине Рашка.

Члан 6.


Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-45/2019-1
Дана: 13. септембра 2019. године

 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић