• 840-713121843-57 - порез на имовину од физичких лица
  • 840-713122843-64 - порез на имовину од правних лица
  • 840-716111843-35 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору
  • 840-714552843-83 – боравишна такса
  • 840-711147843-13 - порез на земљиште