email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

Стара Кућа (кућа Миломира Вујанца) у Градцу потиче из средине XIX века и једна је од најстаријих кућа у околини. Изузев неких мањих интервенција у унутрашњости зграде, задржала је своје првобитне карактеристике. Грађена је на косом терену са подрумом у нижем делу. Зидови подрума и приземља су од грубо обрађеног камена, а четвороводни кров покривен је шиндром. Отворено огњиште смештено је уз зид собе. Својом старошћу, начином градње и обликом, кућа представља аутентичан пример народне архитектуре XIV века на овом подручју. Овај објекат је стављен под заштиту државе као споменик културе.