32. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 30. маја 2024. године (четвртак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлoжен је следећи дневни ред:

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Стефана Милојевић, представник Одељења за финансије, буџет и ЛПА;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Стефана Милојевић, представник Одељења за финансије, буџет и ЛПА;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2024-2026. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Ђорђе Радоичић, координатор за израду нацрта локалног планског документа;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Миљан Савић, председник комисије за планове;

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2024. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, директор ЈКП „Рашка“;

ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Радиша Виријевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад;

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:         Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:         Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КУЛТУРЕ ПОД НАЗИВОМ „НАСЛЕЂЕ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Дејан Котурановић, директор Туристичке организације Рашка;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 133/21 КО РАШКА И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 134/2 КО РАШКА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:         Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 134/2 КО РАШКА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 133/21 КО РАШКА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:         Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ, РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У БАЉЕВЦУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ, РАДИ ПРОШИРЕЊА ГРОБЉА У БАЉЕВЦУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 828/5 КО СУПЊЕ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 461/1 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 40/23 КО РАШКЕ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 117/20 КО РАШКЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 4742/8 КО ПИСКАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3656/4 КО БЕЛА СТЕНА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ СТВАРНОГ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ РАДИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ГОНДОЛУ БРЗЕЋЕ (БЕЛА РЕКА)- МАЛИ КАРАМАН У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ:         Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ СТВАРНОГ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ РАДИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ СКИ СТАЗЕ ,,ТРЕСКА“ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Ђорђе Гогић, председник Комисије за административна питања;

ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.